Organizacje pozarządowe na terenie gminy Miłosław  -  2012 rok


  1. Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym – Miłosław    ul.Wrzesińska 19.
  2. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej – Miłosław.
  3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy – Miłosław, ul. Zamkowa 13.
  4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Miłosław, ul. Zamkowa 13.
  5. Towarzystwo Wykorzystywania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej – Czeszewo.
  6. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – koło Miłosław.
  7. Miejski Ludowy Klub Sportowy „ORLIK” .
  8. Klub Sportowy „Sparta-Sklejka” Orzechowo.
  9. Gminne Koło Wędkarsko-Rekreacyjne – Miłosław, ul. Różowa 6.
10. Ochotnicze Straże Pożarne – Miłosław, Orzechowo, Czeszewo, Mikuszewo, Białe Piątkowo.
11. UKS Miłosław.
12. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Miłosław.
13. Młodzieżowa Agencja Przewodników Turystycznych- Gimnazjum Miłosław.
14. UKS „Diabły”- Gorzyce.
15. Miłosławskie Towarzystwo Cyklistów, ul .Dworcowa 12, Miłosław.
16. UKS Ćwicz Naturę – Złota Rybka, Nowa Wieś Podgórna.