Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Miłosław z siedzibą: ul.  Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław, tel.: 61 438 20 21, e-mail:sekretariat@miloslaw.info.pl

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Miłosław, którym jest Piotr Majchrzak; z Inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@amsm-consulting.pl .