Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zostały zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. Więcej informacji dotyczących organizacji wyborów zawierają zamieszczone poniżej załączniki.