Gmina Miłosław dnia 10.05.2016r. podpisała umowę z Wojewódzkim  Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania "Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Miłosław".  Całkowity koszt  przedsięwzięcia wyniósł 23.000,00 zł co stanowi 100%  całkowitych kosztów.  W ramach  dwuletniego zadania  (rok 2016r., 2017r. ) gmina wykona 14 zabiegów - metodą i techniką pastwa  polegająca na selektywnym niszczeniu osobników barszczu. Zaleca się stosowanie jej w stosunku do roślin, których wysokość nie przekroczyła 1,2 m lub po ich uprzednim skoszeniu. W szyjkę korzeniową barszczu wbija się pionowo szpikulec penetrujący, po czym następuje samoczynny spływ cieczy  (herbicydu) do korzenia.  Na skutek takiej aplikacji rośliny ulegają zniszczeniu  (na skuteczność zabiegu nie ma wpływu deszczowa pogoda) i nie muszą tym samym być poddane utylizacji, a użyty środek chemiczny nie powoduje bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, zwierząt (w tym pszczół) oraz innych gatunków roślin.

Więcej informacji: http://www.wfosgw.poznan.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A

60-541 Poznań

tel: +48 (61) 845-62-48

obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/archiwum/nabory-2016/nabor-wnioskow-zakresie-przedsiewziec-zwiazanych-usuwaniem-barszczu-sosnowskiego-terenie-wojewodztwa-wielkopolskiego/