Postanowieniem Marszałka Sejmu  RP zostały zarządzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 10 maja 2015 r. Więcej informacji na ten temat zawierają zamieszczone poniżej załączniki.