Od 1 lipca 2021 r. obywatele i zarządcy nieruchomości są zobowiązani składać deklaracje o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w załączonej poniżej "Informacji dla właścicieli i zarządców", ulotce CEEB oraz na stronie www.zone.gunb.gov.pl.