Najświeższe informacje dotyczące uchodźców z Ukrainy oraz wszelkie informacje o działaniach podejmowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego znajdują się pod wskazanymi linkami:

 

https://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-dla-obywateli-ua

 

https://www.poznan.uw.gov.pl/pomagamukrainie

 

https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/podsumowanie-dotychczasowych-dzialan-wojewody

 

https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/punkt-recepcyjny-dla-uchodzcow-na-terenie-mtp

https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/punkt-informacyjny-dla-uchodzcow-z-ukrainy-na-dworcu-glownym-pkp-w-poznaniu

https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/punkt-noclegowy-na-politechnice-poznanskiej  

 

 

 

 

Komunikat po wideokonferencji starosty, wójtów i burmistrzów gmin powiatu wrzesińskiego z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 27 lutego 2022 roku.

Burmistrz Gminy Miłosław wraz z włodarzami z powiatu wrzesińskiego wziął udział w wideokonferencji z Wojewodą Wielkopolskim oraz szefami służb szczebla wojewódzkiego. Tematem spotkania była koordynacja działań administracji rządowej oraz samorządowej związanych z przygotowaniem do udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy, a także pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy.

Dane do WCZK WUW w Poznaniu

Dyżurni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel.: 61 854 99 00, 61 854 99 10

fax: 61 854 99 20, 61 852 73 27

e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail)

  • Jeżeli obywatel Ukrainy przekroczył granicę bez ważnego paszportu lub bez dokumentów, a także jeżeli nie uzyskał potwierdzenia wjazdu na teren Polski, musi udać się do Placówki Straży Granicznej w Poznaniu celem potwierdzenia swojego pobytu.

Dane teleadresowe Placówki Straży Granicznej Poznań-Ławica:

Obecnie w Poznaniu na terenie Dworca Głównego działa Punkt Informacyjny, w którym obywatele Ukrainy uzyskają pomoc w zakwaterowaniu oraz wszelkie niezbędne wsparcie i informacje.

  • Punkt działa w godzinach od 8.00 do 20.00. Od poniedziałku 28.02.2022 r. uruchomiona zostanie specjalna infolinia dla uchodźców z Ukrainy +48 61 850 87 77 dostępna w godzinach 8.00-20.00.
  • Dedykowany adres e-mail: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl
  • W gminie Miłosław infolinia służąca zgłaszaniu chęci pomocy dla uchodźców z Ukrainy działa pod numerem 728 459 507

Informacje dla ukraińskich obywateli znajdują się także na stronie: https://migrant.poznan.uw.gov.pl

Obecnie na terenie Wielkopolski działa wyłącznie Punkt Informacyjny. W ciągu kilku dni ma powstać Punkt Recepcyjny, który będzie pomagał w rejestracji pobytu uchodźców na terenie Polski.


INFORMACJA!!!

Mieszkańcy naszego powiatu, którzy chcą przyjąć uchodźców do swoich domów muszą wiedzieć, iż w chwili obecnej rząd nie przewiduje pokrywania kosztów udostępniania lokali. Wojewoda zapewnia zakwaterowanie z wyżywieniem w przygotowanych ośrodkach. Samorząd gminny nie może udzielić w tym zakresie pomocy, ponieważ zabraniają tego przepisy prawa.

Opieka zdrowotna

Rząd deklaruje, iż każdy obywatel Ukrainy, którego wjazd od 24.02 został odnotowany przez Straż Graniczną, będzie mógł korzystać ze świadczeń medycznych Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz szpitalnej. Dlatego tak ważnym jest dopełnienie formalności po przybyciu uchodźców na teren Polski.

UWAGA!!!

Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, które chcą wesprzeć pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy, prosimy o zgłaszanie się do gminy.

Gmina zebrane dary będzie przekazywać poprzez magazyn powiatowy do magazynu wojewody. Natomiast Wojewoda przekazuje zebraną pomoc do magazynu centralnego Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która jest jedynym podmiotem organizującym konwój humanitarny na terytorium Ukrainy.

Nie ma możliwości organizacji samodzielnego transportu pomocy humanitarnej na terytorium Ukrainy.

PONIŻEJ KILKA INFORMACJI NA TEMAT STATUSU PRAWNEGO UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Status prawny uchodźców z Ukrainy.

  • Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 roku, przebywa legalnie na terytorium Polski i jest pod opieką państwa.
  • Jeżeli wjechał na podstawie ważnego paszportu, który został odnotowany przez Straż Graniczną, pozostaje pod opieką Państwa Polskiego, tj. ma prawo do uzyskania pomocy w zakwaterowaniu (wraz z wyżywieniem, pomocą medyczną i socjalną).
  • Aby z tej pomocy skorzystać, obywatele Ukrainy muszą skierować się do punktu informacyjnego lub recepcyjnego organizowanego przez wojewodę lub zgłosić do urzędu gminy. Samorząd skontaktuje taką osobę z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (dalej WCZK), które kieruje do miejsca zakwaterowania.