INFORMACJA

Burmistrz Gminy Miłosław informuje  o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach programu priorytetowego : Usuwanie  odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Miłosław.

Wytwórcy odpadów rolniczych z terenu Gminy Miłosław zobowiązani będą pokryć samodzielnie  na podstawie  faktury otrzymanej od Odbierającego odpady koszty usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag przekraczające kwotę 500 zł brutto/1Mg odpadu.

Osoby zainteresowane usunięciem odpadów rolniczych prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy Miłosław w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021r. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania zabezpieczonych środków finansowych na ten cel.

Kontakt: Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Tel. 61 438 37 29 / 61 438 37 32 / 61 438 37 56