W dniu 15.12.2020 r. do Rady Miejskiej w Miłosławiu wpłynęły 2 jednobrzmiące petycje indywidualne. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach.
Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy 
o petycjach, do dnia 7 marca 2021 r.

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                          (-) mgr Dawid Strzelczyk