UZYSKANIE SFINANSOWANIA USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pokój 13 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 50

e mail: pzaworski@miloslaw.info.pl

 

Godziny otwarcia:

-     poniedziałki 8.00-16.00

-     od wtorku do piątku 7.00-15.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY

-     wniosek – druk dostępny w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub na stronie internetowej Urzędu

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)

 

TERMIN REALIZACJI

Uzależniony od ilości złożonych wniosków – informacja w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dokumenty po potwierdzeniu występowania wyrobów azbestowych zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego we Wrześni, które dalej poprowadzi procedurę.

 

OPŁATY

Brak.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

 

PODSTAWA PRAWNA

-     Porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Miłosław a Starostwem Powiatowym we Wrześni w sprawie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.