Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Kolorowy pasek

Zadania i kompetencje

Do zadań stałych komisji Rady należy w szczególności: kontrola działalności Burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy, rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych im przez radnych, przygotowywanie projektów uchwał, kontrola wykonania uchwał Rady w zakresie spraw, dla których zostały powołane.

Przedmiot działania Komisji Finansowo - Budżetowej stanowią sprawy z zakresu:

 1. budżetu gminy (za wyjątkiem opinii dotyczących wykonania budżetu), podatków i opłat,
 2. programów gospodarczych,
 3. zarządu majątkiem gminy,
 4. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 5. targowisk.


Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych została powołana do działania w zakresie:

 1. ochrony zdrowia,
 2. pomocy społecznej,
 3. edukacji publicznej,
 4. kultury, w tym bibliotek i innych placówek upowszechniania kultury,
 5. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 6. polityki prorodzinnej,
 7. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 8. promocji gminy.


W sferze działania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska leżą sprawy z zakresu:

 1. rolnictwa,
 2. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 3. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 4. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 5. zieleni gminnej i zadrzewień,
 6. cmentarzy gminnych,
 7. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Komisja Rewizyjna pełni przede wszystkim funkcję kontrolną. Jej ustawową kompetencją jest opiniowanie wykonania budżetu Gminy i występowanie do Rady z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielanie Burmistrzowi absolutorium z tego tytułu. Wniosek Komisji w powyższej sprawie podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole zlecone jej przez Radę, przy czym uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów.

Metadane

Źródło informacji:Paweł Mazurkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Mazurkiewicz
Data wprowadzenia:2010-11-07 05:41:16
Opublikował:Paweł Mazurkiewicz
Data publikacji:2010-11-07 05:42:03
Ostatnia zmiana:2010-12-26 10:22:34
Ilość wyświetleń:1352

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij