1. Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu, ul. Różowa 6, 62-320 Miłosław,
tel. 61 438 27 79
e-mail: mck36@wp.pl     lub     mck.miloslaw@onet.pl
Uchwały w sprawie utworzenia Miłosławskiego Centrum Kultury oraz zmian w jego Statucie zostały zamieszczone w poniższych załącznikach.