Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu, ul. Różowa 6, 62-320 Miłosław,
tel. 61 438 27 79, Dyrektor Agnieszka Przysiuda-Zielkowska
e-mail: mck36@wp.pl     lub     mck.miloslaw@onet.pl
Uchwały dotyczące utworzenia Miłosławskiego Centrum Kultury oraz jego Statutu zostały zamieszczone w poniższych załącznikach.