Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko inspektora ds. programów pomocowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie rozwoju, kultury sportu i promocji w Urzędzie Gminy Miłosław

 

Miłosław, 13 listopada 2019 r.

 

Burmistrz Gminy Miłosław

ogłasza nabór

na stanowisko inspektor ds. programów pomocowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie rozwoju, kultury sportu i promocji

w Urzędzie Gminy Miłosław

ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław

 

 

1.     Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie,

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)    wykształcenie wyższe administracyjne,

4)    co najmniej 3-letni staż pracy

5)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)    nieposzlakowana opinia.

2.     Wymagania dodatkowe:

1)    znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych i o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2)    umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,

3)    komunikatywność oraz dobra organizacja pracy,

4)    dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej.

3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

2) obsługa administracyjna współpracy z miastami partnerskimi,

3) koordynowanie działań na rzecz promocji gminy, w tym prowadzenie kampanii
    promocyjnych Urzędu,

4) obsługa prasowa Urzędu oraz bieżąca analiza informacji i publikacji prasowych związanych
    z działalnością Burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych,

5) prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Urzędu,

6) bieżące monitorowanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków z instytucji
    wdrażających fundusze strukturalne i inne fundusze pomocowe,

7) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem studiów wykonalności i innych
    dokumentów niezbędnych do skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne,

8) wdrażanie i rozliczanie projektów, które uzyskały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,

9) prowadzenie dokumentacji dotyczącej złożonych wniosków oraz pozyskanych środków
    z funduszy krajowych i zagranicznych,

10) udzielanie informacji o programach dostępnych dla organizacji pozarządowych i wstępne
          doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych,

4.     Warunki pracy na stanowisku:

1)    zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w pełnym wymiarze czasu pracy,

2)    praca biurowa w siedzibie Urzędu,

3)    praca w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń technicznych (komputer, kserokopiarka),

4)    pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy na czas nieokreślony.

5.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W październiku 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Miłosław wynosił ponad 6 %.

6.     Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny,

2)   krótki życiorys (CV) - z uwzględnieniem przebiegu nauki i kariery zawodowej,

3)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)   kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom ukończenia studiów) i staż pracy,

5)   oświadczenia:

-       o obywatelstwie polskim, o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-       o tym, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-       o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,

6)   inne (dodatkowe) dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacji i umiejętności.

Klauzula informacyjna oraz wzory oświadczeń wymienionych w pkt 5 i kwestionariusz osobowy wymieniony w pkt 3 stanowią załączniki do ogłoszenia.

7.     Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne, opatrzone własnoręcznym podpisem, można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu (budynek A, I piętro) lub przesłać na adres: Urząd Gminy, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław z dopiskiem: „Nabór na stanowisko -inspektor ds. programów pomocowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi” w terminie do dnia 25 listopada 2019 r. (do godz. 16.00).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8.     Informacje uzupełniające

Nabór przeprowadza się w 2 etapach:

1)      analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

2)      rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne.

O miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W tym celu niezbędne jest podanie przez kandydatów numeru telefonu i/lub adresu e-mail.

Informacja o wyniku naboruzostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Miłosław oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.miloslaw.bip.net.pl/ w terminie do 28 listopada2019 r.

Warunkiem przyjęcia do pracy będzie brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

 

 

BURMISTRZ

(-) Hubert Gruszczyński

 

Załączniki

Klauzula informacyjna (13.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzory oświadczeń dla celów naboru (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Mazurkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Mazurkiewicz
Data wprowadzenia:2019-11-13 10:51:42
Opublikował:Anita Kraska
Data publikacji:2019-11-13 11:00:23
Ostatnia zmiana:2019-11-13 12:39:24
Ilość wyświetleń:215

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij